Účinkujúci Folklórnych slávností Podhorie

30. jún 2018

VYSTÚPENIA SÚBOROV ZAČÍNAJÚ OD 16,00 HOD.

UFS MLADOSŤ z Banskej Bystrice - hlavný hosť programu o 19,00 hod.

Katedra  hudobnej  výchovy  mala  a  má  širokú  pôsobnosť  pri  rozvíjaní  záujmovej  činnosti  poslucháčov. Z  iniciatívy  katedry  vznikol 12.10. 1971 vysokoškolský  folklórny  súbor  MLADOSŤ,  ktorý  nadviazal  na predchádzajúce  obdobia - činnosť  telies Budúcnosť a Pedagóg. A  tak  sa  narodil  ďalší  člen  rodiny  banskobystrických folklórnych  súborov. Postupom  času  sa  súbor  vyprofiloval  do 4 zložiek:
Tanečná  zložka, Dievčenská  spevácka  skupina, Ľudová  hudba, Mužská  spevácka  skupina.
Súbor  tým, že  je  vysokoškolský, po  určitom  čase ( 4 -5 rokov)  obmieňa  svojich  členov. Tí  po  ukončení  štúdia končia  s aktívnou  činnosťou  v  súbore  a tak  behom  krátkeho  obdobia  vytvára  viacero  generácií folklórnych  nadšencov. Stávajú  sa  z  nich  zakladatelia  detských  folklórnych  súborov  a  organizátori  mnohých  kultúrnych  podujatí. Napriek  týmto  každoročným  zmenám  v  členskej  základni kvalita  súboru  stále  stúpa.Nadšenie  členov  bolo, je  a stále bude hybnou  silou  súboru.
Hoci  je práca členov v súbore dobrovoľná, nie je to práca jednoduchá. Pravidelné nácviky počas celého roku ako aj účasť na sústredeniach a vystúpeniach vyžadujú od každého oddanosť a lásku k folklóru. Jednou z mála možností odmeny pre členov  sa tak stávajú zájazdy súboru.
Počas doterajšej  činnosti súboru  už  UFS  Mladosť precestoval takmer celú Európu a dostal sa aj na viaceré zámorské  zájazdy, na ktorých mohol prezentovať bohatý  a krásny  slovenský folklór, nehovoriac o mnohých nadviazaných kontaktoch a priateľstvách.
 

FS Zobor z Nitry

Vznikol ako Súbor piesní a tancov pri VŠP v Nitre v roku 1956 z iniciatívy V. Sidora a ďalších zakladateľov – vedúceho tanečnej zložky a choreografa I. Pašku (i prvého umeleckého vedúceho), vedúceho a primáša ĽH J. Harazína, vedúceho speváckeho zboru T. Valka a hospodára Š. Šufliarskeho, nadväzujúc na iniciatívu z roku 1953. Prvé predstavenie sa uskutočnilo 16. 5. 1957. Potom sa súbor premenoval na Zobor a od roku 1965 pracoval pod ZK ROH. Pracoval pod umeleckým vedením Ľ. Bubana, O. Debrecéniho st., V. Hubinského, D. Moravčíkovej (dodnes umelecká konzultantka a choreografka), ĽH dlhé roky viedol M. Járek, neskôr J. Harazín, V. Hubinský a O. Debrecéni ml., tanečnú zložku viedli P. Sklenka, J. Tóth, I. a M. Raškovci, D. Moravčíková a M. Vargová, hlasovými pedagogičkami boli M. Zaťková-Zaujcová, R. Fintová, M. Jágerová, A. Šmehilová a Z. Jendrichovská. Z hosťujúcich choreografov spomeňme E. Vargu, E. Bartka, J. Hajducha, V. Urbana a i. V repertoári súboru sú ľudové tance a zvyky, piesne a hudba predovšetkým z regiónu Nitry, ďalej Tekova, Zvolena, Hontu, Kokavy, Myjavy, Šariša a Zemplína. V súbore za vyše 50 rokov vzniklo niekoľko úspešných tematicky zameraných celovečerných programov (Svadobné tance a zvyky v Ponitrí, na Honte a v Hornom Šariši, Pod Zoborom pri driku, Medzi dolinami, medzi vršky, Jar, leto, jeseň, zima – kedysi to bolo inak, Čo kraj prejdeš, to inú ihru nájdeš, Návraty a i.). K významným programovým číslam za ostatné obdobie patria Drevákový, Vandruvala blška, Sečkársky (J. Hajduch), Trasení, Juhásky a Gajdošský (E. Varga), Ponad fľašku, Konfrontácie, Kvetná ňeďela, ďe si klúče poďela, Do šaflika a olaská, Krucena, Ceperka, Čardaš (D. Moravčíková) a i. Z úspešných programových blokov spomeňme: Jako rolník..., A tam dolu vinohradi (ceny na celoštátnej súťaži programových blokov) a Dvíhanie za mládenca a Na Nitránskej svaďbe (titul laureát – Akademická Nitra 2002, Akademický Zvolen 2009). Súbor získal ocenenia v zahraničí (Holandsko, Francúzsko, Poľsko) a je držiteľom niekoľkých cien z celoslovenských podujatí organizovaných NOC (Cena za scénické stvárnenie vinohradníckych obyčají; Cena za dramaturgický prínos, Celoštátna súťažná prehliadka programových blokov FS, 2000, 2004). Prezentoval sa na mnohých festivaloch a podujatiach doma (Východná, Detva, Myjava, Akademický Prešov, Nitra, Zvolen a i.) aj v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Juhoslávia, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, SRN, Švajčiarsko, Taliansko, Čína, USA, Turecko, Bulharsko atď.). Za ostatných 15 rokov k najvýznamnejším zahraničným reprezentačným aktivitám patria vystúpenia na celosvetovej výstave EXPO 98 v Lisabone a EXPO 2000 v Hannoveri. Súbor účinkoval v televízii i v rozhlase (Vyberte si pesničku, Zahrajte nám túto, Kapura; Fujarôčka moja), v SRo realizoval aj nahrávky ľudových piesní, spoločné nahrávky s OĽUN-om, nahrávky relácií Pozor zákruta, Roľnícka beseda... Členovia súboru už niekoľko rokov úspešne účinkujú v muzikáloch a predstaveniach Divadla Andreja Bagara v Nitre. Za svoju činnosť dostal významné ocenenia: Zlatú medailu SPU za významný prínos k udržiavaniu slovenských ľudových tradícií a dlhoročnú príkladnú reprezentáciu SPU doma i v zahraničí pri príležitosti 50. výročia založenia (2006), Medailu D. G. Licharda za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pri rozvoji folklórneho hnutia na Slovensku (NOC, 2006) a i. Vedenie súboru tvoria: PhDr. Ing. Daniela Wolfová, CSc. (riaditeľka), Ing. Jana Gajdošová (manažérka), Ondrej Debrecéni ml. (umelecký vedúci a vedúci hudobno-speváckej zložky), Mgr. Vladimír Neirurer (vedúci tanečnej zložky a tanečný pedagóg), Mgr. Ing. Dana Moravčíková (umelecká konzultantka a choregrafka). Zriaďovateľom súboru je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

FSk Podpolianski vrchári zo Zvolena

S Podpolianski vrchári vznikol začiatkom roku 2005 pod hlavičkou Folklórneho občianskeho združenia v Korytárkach. Jeho založenie bolo vyvolané prirodzenou potrebou bývalých tanečníkov a spevákov zo súborov Detva, Podpoľanec a Hriňovčan opäť sa vrátiť po dlhšej prestávke aktívne k ušľachtilej záľube a koníčku. Prvých päť rokov so súborom hrávala ľudová hudba Pavla Vilhana, teraz je to ĽH Mlynárovci z Piešťa pod vedením Milana Ľuptáka a Petra Kmeťa. Tanečné choreografie vytvára Jozef Smutný, častým spoluúčinkujúcim býval heligonkár Matúš Mitter. So súborom vystupuje aj ženská spevácka skupina z Korytárok a spoločne vedia pripraviť nielen zaujímavý program tancami z Podpoľania, rozcitlivieť dušu tónmi fujary, rozveseliť heligónkou, ale aj  rozosmiať žartovnými pesničkami. V roku 2015 si súbor založil svoje vlastné Občianske združenie. FS Podpolianski vrchári sa predstavil na mnohých podujatiach u nás, v Čechách, na Morave a v Poľsku.  

DFS Matičiarik z Banskej Bystrice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detský súbor Matičiarik z Banskej Bystrice vznikol v roku 1990. Jeho pôvodnou ideou bolo pracovať s deťmi ináč, ako tomu bolo zvykom vo väčšine súborov. Predovšetkým sme sa chceli zamerať na podstatne širšie vzdelávanie detí v prejavoch širokej škály slovenskej ľudovej kultúry – teda zameranie nie len na pohybovú kultúru, ale na spojenie prejavov tanečných, speváckych a ľudového divadla tak, ako to bolo v pôvodnej ľudovej kultúre zaznamenávané. Prítomnosť etnografky vo vedení súboru bola pre túto myšlienku veľmi dôležitá. Rovnako bolo našim cieľom viesť deti k radosti z činnosti v súbore, čo sa potom prejavuje aj počas vystúpení.
Z pôvodných zámerov zakladateliek súboru – PhDr. Zuzany Drugovej a PhDr. Eriky Mesíkovej – sa nepodarilo realizovať ten, podľa ktorého malo byť v súbore okolo 40 detí vo veku druhého stupňa základnej školy. Počet detí postupne narastal a rozdelil sa do troch vekových kategórií. Po období, keď bolo v súbore aj 200 detí, dnes pracuje v súbore, v troch tanečno-speváckych skupinách, okolo 150 detí vo veku od 4 do 15 rokov pod vedením Renaty Dálikovej, PhDr. Zuzany Drugovej a PhDr. Eriky Mesíkovej. So súborom spolupracuje Ľudová hudba Sedmokráska pod odborným vedením PhDr. Alžbety Lukáčovej. Súbor absolvuje niekoľko desiatok vystúpení ročne, za posledné roky sú pravidlom viaceré zahraničné zájazdy každý rok. Zo zahraničných úspechov spomenieme dlhoročné kontakty so súborom Radosť z Pardubíc v Českej republike, ale aj kontakty so súbormi Kuřátka z Chrudimi, Jaro z Ústí nad Orlicí. V Českej republike sme sa zúčastnili festivalu Tradice v Pardubiciach a Detského festivalu v Dolní Čermné. Zúčastnili sme sa festivalov v Portugalsku, Španielsku (Valladolid, Cantonigrós), Srbsku a Čiernej Hore (Kisač, Padina, Kovačica, Beograd), Slovinsku (Maribor), Grécku (Larisa), Poľsku (Radzionkow, Zywiec), Bulharsku (Primorsko), Taliansku (Ascoli Piceno), Rakúsku (Viedeň), Fínsku (Heinola, Lahti, Hollola, Kuopio). Naše vystúpenia boli všeobecne pokladané za úspešné, najväčší úspech sme však zaznamenali na festivale v španielskom Cantonigrós, kde v konkurencii 18-tich súborov z celého sveta získali naši mládežníci 2. miesto v súťaži hneď za domácim súborom. Rovnako úspechom je účasť na festivale páru detí do 12 rokov – naši tanečníci reprezentovali Slovensko na festivaloch vo Francúzsku (2002), Českej republike (2004), Belgicku (2006), Mexiku (2007), Bulharsku (2008). V roku 2009 sa chystáme do Venezuely a v roku 2010 budeme organizátormi festivalu u nás v Banskej Bystrici.
Detský súbor Matičiarik postúpil sitom okresných a krajských kôl Detského festivalu už v roku 1997, keď sme sa celoslovenského festivalu v Prešove zúčastnili po prvýkrát s choreografiou „Jar na Horehroní“. Medzi 16 najlepších detských kolektívov sme postúpili aj v roku 1999 na Detský festival do Považskej Bystrice s choreografiou „Neožením sa ja ešte“ a v roku 2003 do Likavky s „Palicovým z Horných Pršian“. Opakovane sme vystúpili v detských programoch aj galaprogramoch na festivaloch v Heľpe, v Detve, vo Východnej, na Zemplínskych slávnostiach, ako aj na detských folklórnych festivaloch v Bratislave, v Heľpe, na Ponikách, v Braväcove, v Dulovciach a vo Zvolene. Opakovane sme boli pozvaní aj do relácie STV Košice – Vandrovali hudci.
V roku 2000 sme pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru pripravili v spolupráci s pánom Jaroslavom Stráňavským úspešný CD – nosič „Matičiarik I.“. V ďalšom období boli vydané ďalšie CD – nosiče „Matičiarik II.“, „Prijmete s Betlehemom?“, „Dozrievajú zelenie jahody“.
 

FSk Podhorčan

 

 

 

 

 

 

V obci Podhorie sa v roku 1970 zrodila myšlienka založiť skupinu, ktorá by prezentovala zvyky, spevy a tance pochádzajúce od najstarších obyvateľov obce, a ktorá by tento autentický folklór zachovávala, predstavovala verejnosti a prenášala na nasledovné generácie. Začali sa zbierať podklady pre jej vznik a v roku 1971 uzrela svetlo sveta pod názvom Podhorčan.

Podhorčan sa krátko po svojom zrode začal dostávať do povedomia verejnosti zo susediacich dedín, ale aj širšieho okolia a ako domáci kolektív predvádzal pôvodný folklór na folklórnych slávnostiach, ktoré sa v Podhorí organizovali od roku 1976. Pod dlhoročným vedením Margity Kúšikovej  sa v ňom nadšenci folklóru generačne obmie­ňali a predvádzali dedičstvo našich predkov. Vo vedení súboru od roku 2006 pokračovali manželia Marek a Danka Mikuškovci, pod ich vedením sa skupina prekvalifikovala na folklórny súbor a od roku 2012 súbor vedie Katarína Tatárová v spolupráci s ostatnými aktívnymi členmi súboru.

Do kroniky Podhorčanu sa zapísali vystúpenia na folklórnych slávnostiach v Tekove, Detve, Východnej či Strážnici. V prie­behu uplynulých rokov sa folklórny súbor Podhorčan zúčastnil aj medzi­národných folklórnych festivalov a podujatí v Slovinsku, Rakúsku, Českej repub­like, Rumunsku a Maďarsku.

 

DFSk Podhorčanček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Podhorí je snaha vyškoliť si aj pokračovateľov súboru – vyškoliť si deti, ktoré nadviažu na hudobno-tanečnú a zvykoslovnú tradíciu. V pravidelných intervaloch sa prijímajú detičky do detského folklórneho súboru Podhorčanček, ktorý dlhé roky vystupoval pod hlavičkou G. Kúšikovej, neskôr D. Sokolovičovej. Najmenšie deti trénuje pani A. Borgulová a starších sa ujala pani E. Krahulcová.

Deti z MŠ v Podhorí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti sú pod vedením pani riaditeľky v MŠ v Podhorí p. Anky Borgulovej. Spolu s pani učiteľkou Henrietou Dudákovou nacvičujú programy, s ktorými sa predstavujú na obecných podujatiach, ale navštevujú aj okolité obce. Už od útleho veku sa do detí všetepuje láska k tradíciám, folklóru a regionálnym zvykom.

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu