Účinkujúci Folklórnych slávností Podhorie

30. jún 2018

FSk Podhorčan

 

V obci Podhorie sa v roku 1970 zrodila myšlienka založiť skupinu, ktorá by prezentovala zvyky, spevy a tance pochádzajúce od najstarších obyvateľov obce, a ktorá by tento autentický folklór zachovávala, predstavovala verejnosti a prenášala na nasledovné generácie. Začali sa zbierať podklady pre jej vznik a v roku 1971 uzrela svetlo sveta pod názvom Podhorčan.

Podhorčan sa krátko po svojom zrode začal dostávať do povedomia verejnosti zo susediacich dedín, ale aj širšieho okolia a ako domáci kolektív predvádzal pôvodný folklór na folklórnych slávnostiach, ktoré sa v Podhorí organizovali od roku 1976. Pod dlhoročným vedením Margity Kúšikovej  sa v ňom nadšenci folklóru generačne obmie­ňali a predvádzali dedičstvo našich predkov. Vo vedení súboru od roku 2006 pokračovali manželia Marek a Danka Mikuškovci, pod ich vedením sa skupina prekvalifikovala na folklórny súbor a od roku 2012 súbor vedie Katarína Tatárová v spolupráci s ostatnými aktívnymi členmi súboru.

Do kroniky Podhorčanu sa zapísali vystúpenia na folklórnych slávnostiach v Tekove, Detve, Východnej či Strážnici. V prie­behu uplynulých rokov sa folklórny súbor Podhorčan zúčastnil aj medzi­národných folklórnych festivalov a podujatí v Slovinsku, Rakúsku, Českej repub­like, Rumunsku a Maďarsku.

ĽH Hron

 

DFS Podhorčanček

V Podhorí je snaha vyškoliť si aj pokračovateľov súboru – vyškoliť si deti, ktoré nadviažu na hudobno-tanečnú a zvykoslovnú tradíciu. V pravidelných intervaloch sa prijímajú detičky do detského folklórneho súboru Podhorčanček, ktorý dlhé roky vystupoval pod hlavičkou G. Kúšikovej, neskôr D. Sokolovičovej. Najmenšie deti trénuje pani A. Borgulová a starších sa ujala pani E. Krahulcová.

DFS Podhorčančôčik

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu