Školička tanca

Termín: počas hlavného programu na veľkom pódiu a v hľadisku
Počas slávností Vás budú moderátori vyzývať na hlavné pódium, prípadne prídu k Vám a ukážu Vám základné kroky ľudových tancov. Budete mať možnosť si zakrepčiť s členmi súboru.
 

Rozprávkové Podhorie


Expozícia bábok

Termín: od 12,00 hod počas celých slávností - v budove amfiteátra

V areáli amfiteátra je nainštalovaná výstava drevených marionet a jutových bábok. Expozíciu sa podarilo zrealizovať vďaka projektu "Bábkarstvo v obci Podhorie - história a súčasnosť" s finančnou podporou grantu SPP. Expozícia pozostáva z výjavov z bábkových hier Jánošík, Nič a Váh. Tieto, ako i iné hry v minulosti nacvičili ochotníci z obce Podhorie a zúčastnili sa s nimi rôznych súťaží po celom bývalom Československu.

Tvorivé dielne - Detský kútik

 

 

 

 

 

 

Termín: od 12,00 hod do 18,00 hod - v priestoroch ihriska

Detský kútik, ako aj z názvu vyplýva, je určený predovšetkým pre detičky, ako možnosť zabaviť ich v rámci  folklórneho dňa. Milí rodičia, môžete si svoje ratolesti "odložiť" v detskom kútiku a postarajú sa Vám o ne skúsení animátori. K dispozícii sú tvorivé dielne, drevené hry, lehátka na oddych.

Detské ihrisko

Termín: od 12,00 hod do večera- vedľa veľkého futbalového ihriska
Na detskom ihrisku v obci Podhorie sa nachádzajú drevené detské prvky - domček s hojdačkou, drevený vláčk, lezecká stena a mostík. Všetko je umiestnené na trávnatej ploche, resp. dopadovej ploche z piesku. Vaše deti sú tu v bezpečí, ihrisko je oplotené a je hneď vedľa hľadiska na amfiteátri.
 

Živé "Človeče nehnevaj sa!"

 
 
Termín: počas otvorenia Tvorivých dielní, hneď vedľa stánku Tvorivé dielne na ihrisku
Živé "Človeče nehnevaj sa!" kde sa hráči stávajú aj figúrkou pohybujúcou sa po políčkach hracej plochy.
 

Jarmok remesiel

 

 

 
 
 
 
 
 
Termín: od ... hod v priestoroch amfiteátra na ihrisku
Jarmok remesiel  plní v rámci folklórneho dňa dve úlohy - jednou z nich je praktická ukážka ľudovoumeleckej výroby v súčasnosti a druhou je možnosť zakúpiť si jednotlivé výrobky, priamo od ich výrobcov, počas konania Folklórnzch slávností v Podhorí.
 

Zoznam remeselníkov, ktorí budú vystavovať a ponúkať svoje výrobky:


Z toho remeselníci ľudových výrobkov a predajcovia regionálneho produktu Hont

Termín: od 12,00 hod, stánky sa nachádzajú v priestoroch amfiteátra na ihrisku ale aj pri bufetových stánkoch
Regionálna značka Hont sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia HONT, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy, ľudových výrobcov), ktorí v tomto prírodne
hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.
 
Zoznam držiteľov značky "regionálny produkt Hont", ktorí budú ponúkať svoje výrobky:


V prípade záujmu sa môžu výrobcovia a predajcovia tradičných ľudových výrobkov prihlásiť  u p. Žbirkovej, tel. čísle, 0917 071 526 .   Radi Vás uvítame v rámci "Jarmoku remesiel" počas Folklórnych slávnosti v Podhorí. Remeselníkom za poskytnuté miesto účtujeme poplatok 5€.
Remeselníci a predajcovia vlastniaci značku "Hont" sú oslobodení od poplatku za stánok.

                                                                                  

 

 

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu