VUC Banská Bystrica

Folklórne slávnosti v Podhorí sú financované s finančnou podporou VÚC Banská Bystrica

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu