Tradične ľudovo

Tradične ľudovo -  je obecnou súťažou o najkrajšie vyzdobené okno a priedomie, ktoré sa už stalo neoddeliteľnou súčasťou Podhorských folklórnych slávností. Domácnosti, ktoré sa do súťaže zapoja sa uchádzajú o titul najľudovejšie vyzdobeného príbytku a zároveň sa podieľajú na celkovej výzdobe obce v rámci Folklórnych slávností. "Cezpoľní" návštevníci si tak môžu prezrieť odevné súčasti, bohato zdobené čipkami a výšivkami, časti nábytku, či pracovného náradia nainštalovaného v prirodzenom prostredí obytných domov.

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu