Školička tanca

Školička tanca je určená pre najmladších tanca chtivých nadšencov. V rámci nej sa deťúrence (staršie či mladšie) oboznámia so základnými krokovými variáciami a pod vedením lektorky - dlhoročnej tanečnice, sa naučia jednoduché ľudovo zamerané kroky. Školička tanca sa bude konať počas slávností na malom - tanečnom javisku  21.6.2014 cca od 17:30 hod. (presný čas školičky bude vyhlasovaný v rámci hlavného programu na veľkom javisku)

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu