FS Podhorčan

FS Podhorčan

V obci Podhorie sa v roku 1970 zrodila myšlienka založiť skupinu, ktorá by prezentovala zvyky, spevy a tance pochádzajúce od najstarších obyvateľov obce, a ktorá by tento autentický folklór zachovávala, predstavovala verejnosti a prenášala na nasledovné generácie. Začali sa zbierať podklady pre jej vznik a v roku 1971 uzrela svetlo sveta pod názvom Podhorčan.

Podhorčan sa krátko po svojom zrode začal dostávať do povedomia verejnosti zo susediacich dedín, ale aj širšieho okolia a ako domáci kolektív predvádzal pôvodný folklór na folklórnych slávnostiach, ktoré sa v Podhorí organizovali od roku 1976. Pod dlhoročným vedením Margity Kúšikovej  sa v ňom nadšenci folklóru generačne obmie­ňali a predvádzali dedičstvo našich predkov. Vo vedení súboru od roku 2006 pokračovali manželia Marek a Danka Mikuškovci a pod ich vedením sa skupina prekvalifikovala na folklórny súbor.

Do kroniky Podhorčanu sa zapísali vystúpenia na folklórnych slávnostiach v Tekove, Detve, Východnej či Strážnici. V prie­behu uplynulých piatich rokov sa folklórny súbor Podhorčan zúčastnil aj medzi­národných folklórnych festivalov a podujatí v Slovinsku, Rakúsku, Českej repub­like, Rumunsku a Maďarsku.

V Podhorí je snaha vyškoliť si aj pokračovateľov súboru - vyškoliť si deti, ktoré nadviažu na hudobno-tanečnú a zvykoslovnú tradíciu. V pravidelných intervaloch sa prijímajú detičky do detského folklórneho súboru Podhorčanček, ktorý dlhé roky vystupoval pod hlavičkou G. Kúšikovej, neskôr           D. Sokolovičovej a A. Borgulovej.

Zvykoslovné pásma:
"Na Luciu"; "Na Juraja"; "Jarmok"; "Pokoný fašang"; "Svadba"...

Choreografie tancov:
"Regrútsky"; "Klobúkový"; "Na tri boky"; "Spod javoríčka"; "Močilový";
"Vyletela lastovienka"; "Ej kvitne prekvitá"; "Pred našima humny" ...78

Organizačná vedúca: Katarína Tatárová

Mužská tanečná zložka: Dušan Jucha, Slavomír Krahulec, Marek Kordík, Dušan Borgula, Tomáš Bukovinský

Ženská tanečná zložka: Katarína Tatárová, Nikola Tóthová, Zuzana Rafaelisová, Lucia Kapošová

Dievčenská tanečná zložka: Katarína Longauerová, Tímea Sokolovičová, Kristína Palášthyová, Ema Rajčanová, Martina Brosková, Dominika Luptáková

Hudobníci: Dáša Garajová, Zuzana Sýkoriaková, Dušan Zemánek, Ladislav Sebechlebský

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu