FS Marína

Zakladatelia súboru, inšpirovaní básnickym dielom A.Sládkoviča "MARÍNA" , v ktorom básnik ospevuje mladosť, krásu, lásku a čistotu ducha, chceli uvedené atribúty pestovař v novovznikajúcom folklórnom súbore a teda pokrstili ho menom Marína. Choreografie, hudobné úpravy a interpretácia piesňového materiálu pôsobia v duchu odkazu tejto lyricko-epickej básne.

Folklórny súbor Marína sa vo svojej činnosti zameriava na scénické uvádzanie slovenských ľudových tancov a piesní.  Program Maríny je pútavý a dynamicky rôznorodý. Ponúka divákom pestrú paletu nálad od jemných, lyrických prejavov ľudovej piesňovej poézie, až po pestré, výbušné a temperamentné tance.  Choreografickú tvorbu charakterizuje snaha o rozvíjanie špecifických lokálnych znakov tanečných motívov, dodržiavanie zaužívaných tradičných foriem tancov a pôsobivé estetické vyznenie námetu scénického uvedenia.  V Maríne pracujú tri zložky: tanečný súbor, hudobná zložka (sláčiková ľudová hudba s cimbalom a sólisti inštrumentalisti)  treťou je dievčenská spevácka skupina. Tento, takmer  sedemdesiatčlenný kolektív tvoria mladí študenti stredných a vysokých škôl a mladí pracujúci z mesta Zvolen a jeho blízkeho okolia.  Marína pracuje nepretržite od svojho vzniku  roku 1966. Okrem vystúpení doma na Slovensku pravidelne účinkuje aj na zahraničných folklórnych festivaloch. Navštívila viacnásobne Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Holandsko, Juhosláviu, Taliansko. Taktiež absolvovala festivaly na Cypre, vo Fínsku, Belgicku, Veľkej Británii, bývalom ZSSR, Španielsku, Nórsku, Sardínii, v Turecku a v Južnej Amerike v  Brazílii.Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu