FS Hriňovčan

FS Hriňovčan

Folklórny súbor Hriňovčan vznikol v krásnom kraji pod Poľanou, v roku 1972 s cieľom pokúsiť sa o zachovanie našej nenahraditeľnej ľudovej kultúry, ktorú zachovávame dodnes vo svojich programových číslach. Náš spôsob práce a tvorba charakterizuje úsilie o svojský osobitý štýl, ktorým sa chceme odlíšiť od univerzálneho ponímania folklóru Podpoľania, snaha o verný hriňovský prejav a vysokú umeleckú úroveň v interpretácii muziky, tanca, spevu ako aj špecifikum v ľudovom odeve. Súbor sa snaží zachovať aj pôvodné ľudové zvyky, ako sú stavanie a vyberanie májov, fašiangové obchôdzky, organizovanie ľudových zábav...

Za 40 rokov existencie sa FS Hriňovčan zúčastnil mnohých domácich ale aj zahraničných festivalov, medzi najväčšie patria: festival v Poľsku (2013), Maďarsku (2005, 2008), Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku, Taliansku (1997,1998,2005,2012), Slovinsku (2010), Česku (2012), Nemecku (2011), Srbsku (2011,2012)... Súbor mal možnosť viackrát sa ukázať aj na viacerých domácich medzinárodných festivaloch ako sú: Podpolianske
slávnosti v Detve, Folklórny festival vo Východnej, v Terchovej, v Hrušove, v Čičmanoch, v Púchove, Skalici, v Kokave nad Rimavicou a mnohé ďalšie...

Okrem úspechov na domácich a zahraničných festivaloch sa súbor môže popýšiť aj rôznymi oceneniami. Medzi najväčšie ocenenia súboru patrí napr: 

  • umiestnenie na celoslovenskej súťaži choreografii v Bratislave s tancom Hutiansky,
  • v roku 1984 získal súbor ohodnotenie umeleckej kategórie "B", 
  • natáčanie v STV pre rôzne hudobno-kultúrne programy, 
  • ocenenie "Kvet kultúry" (2012)
  • cena predsedu BBSK - župana Vladimíra Maňku (2012)
  • cena primátora mesta Mgr. Stanislava Horníka (2012)

V súčasnosti súbor pracuje pod patronátom mesta Hriňová a jeho činnosť je sústredená v Mestskom kultúrnom stredisku. FS Hriňovčan má 40 členov tanečnej a 5 členov hudobnej zložky. Choreografkou súboru je Ivana Sujová, vedúcim hudby - Bc. Ján Čief

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu