Fotenie v krojoch

Fotenie v krojoch a v drevene makete bude môcť zažiť každý návštevník, ktorý bude mať záujem o doživotnú pamiatku z tohoročných Podhorských folklórnych slávností. K dispozícii tiež bude mužský, ženský ako aj detský kroj, ktorý sa záujemcom bude zapožičiavať k tomu, aby si ho mohli vyskúšať a nechať sa v ňom zvečniť.

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu