Organizačné pokyny

Parkovanie počas folklórneho dňa nie je možné v areáli miestneho amfiteátra s organizačných dôvodov, bude sprístupnené najmä v časti obce Žakýl a regulované povolanými osobami. Ďakujeme za rešpektovanie zákazu parkovania v priestoroch amfiteátra!

 

Predajcovia občerstvenia

 

Komerční predajcovia

 

V rámci Folklórnych slávností Podhorie si môžete zakúpiť:

  • Hudobné CD "Nad Žakýlom zahrmelo" - 5 €
  • Hudobné CD "V tom Teplianskom mútnom jarku" - 5 €
  • Spevník Podhorských ľudových piesní "Slovenské ľudové piesne Podhorie" - 3,30 €
  • pohľadnice obce Podhorie - 0,30 €
  • publikácia "Podhorie - Teplá a Žakýl. Vznik a vývoj" - 7 €
  • magnetka Folklórnych slávností - 1 €
  • magnetka - erb obce - 1 €
  • odznak - erb obce - 0,70 €
  • kľúčenky

Organizačné pokyny pre účastníkov:  Záujemcovia s ponukou občerstvenia, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0915 817 675 , 045-6992125 alebo na e-mailovej adrese dana.loziova@podhorie.sk. Poplatky za prenájom plochy sú jednotné - 15,- € za stánok. Platba obecnému úradu priamo na mieste. Záujemcovia s ponukou jarmočných atrakcií a iné, kontaktujte nás na tel. čísle 0908 190 312 , prípadne na e-mailovej adrese obecnyurad@podhorie.sk

Kontakty pre médiá: Ing. Dana Lóžiová, starostka obce Podhorie, tel. 0915 817 675, dana.loziova@podhorie.sk,

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu