Organizačné pokyny

Parkovanie počas folklórnych slávností nie je možné v areáli miestneho amfiteátra s organizačných dôvodov. Bude sprístupnené najmä v časti obce Žakýl a regulované povolanými osobami. Ďakujeme za rešpektovanie zákazu parkovania v priestoroch amfiteátra!

 

Predajcovia občerstvenia

Komerční predajcovia

 
 

V rámci Folklórnych slávností Podhorie si môžete v INFO stánku zakúpiť:

 • Hudobné CD "Nad Žakýlom zahrmelo" - 5 €
 • Hudobné CD "V tom Teplianskom mútnom jarku" - 5 €
 • Spevník Podhorských ľudových piesní "Slovenské ľudové piesne Podhorie" - 3,30 €
 • pohľadnice obce Podhorie - 0,30 €
 • publikácia "Podhorie - Teplá a Žakýl. Vznik a vývoj" - 7 €
 • magnetky - Folklórnych slávností, Podhorie - 1 €
 • magnetky - Podhorie - 1 €
 • odznak - erb obce, Folklórne slávnosti - 0,70 €
 • kľúčenky - Folklórne slávnosti, erb obce -
 • hrnček Podhorie zelený - 4 €
 • hrnček Folklórne slávnosti -
 • tričko s ľudovým motívom z Podhoria -

Organizačné pokyny pre účastníkov:  Záujemcovia s ponukou občerstvenia, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0915 817 675 , 045-6992125 alebo na e-mailovej adrese dana.loziova@podhorie.sk. Poplatky za prenájom plochy sú jednotné - 15,- € za stánok predajcov občerstvenia a komerčné stánky. Platba obecnému úradu priamo na mieste, prípadne vopred na číslo účtu: SK80 0200 0000 0000 0952 3422.. Záujemcovia s ponukou jarmočných atrakcií a iné, kontaktujte nás na tel. čísle 0908 190 312 , prípadne na e-mailovej adrese obecnyurad@podhorie.sk. Poplatok za stánok pre jarmočníkov je 5,- €. Jarmočníci so značkou produktu Hont poplatok neplatia.

Kontakty pre médiá: Ing. Dana Lóžiová, starostka obce Podhorie, tel. 0915 817 675, dana.loziova@podhorie.sk,

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie 2016 sponzorsky poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu