Obec Podhorie

www.podhorie.sk

Základné údaje:         

Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Štiavnica

Región: Stredné PohroniePoloha: 48° 29' 55" s. š. 18° 55' 23" v. d.

Nadmorská výška: 581 m n.m.Rozloha: 21,64 km²

Prvá písomná zmienka: 1388Obyvateľstvo:

Počet obyvateľov - 327

Obec Podhorie sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Cez obec preteká potok Teplá. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repište a Močiar.  Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr v dvoch katastrálnych územiach Teplá a Žakýl, ktoré sa v roku 1963 zlúčili pod jednotnú obec s názvom Podhorie. Tieto dve malebné dedinky sa spomínajú už v listinách z roku 1388, keď patrili hradnému panstvu Šášov. Neďaleko obce Žakýl sa nachádzajú zrúcaniny Ža­kýlskeho hradu a Žakýlske pleso. Do svojho spojenia existovali Teplá a Žakýl ako dve samostatné obce. Hoci v minulosti mala každá z nich svojho richtára, spoločenský život bol do veľkej miery jednotný, keďže dediny mali spoločnú krč­mu, školu, neskorogotický katolícky kostol, a ani zmiešané manželstvá neboli výnimočné.  Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky, hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytváranie tradičných remesiel. V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií (organizovanie obecných folklórnych slávností), ale využíva sa aj na športové podujatia, divadelné predstavenia, zábavy a iné kultúrnospoločenské podujatia.

Obec Podhorie patrí do - združenia - Mikroregión Hlinické Pohronie. Ďalej patrí do združenia - Región Sitno - Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia, je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, Miestnej akčnej skupiny MAS Zlatá cesta.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti pôsobiace v obci patril kňaz, kultúrny a osvetový pracovník, redaktor, vydavateľ a publicista, v r. 1919 - 1926 predseda Matice Slovenskej - František Richard Osvald. Ako kňaz pôsobil v Teplej a Žakýli v r. 1880 - 1916, kde ho na miestnej fare často krát navštevoval priateľ, archeológ a botanik Andrej Kmeť.

V r. 1928 - 1945 ako učiteľ pôsobil v obci prozaik, laureát štátnej ceny - Jozef Horák. Námety zo života a histórie Teplej a Žakýla sa objavujú aj v jeho tvorbe. Najznámejšia je povesť Hudcov vrch. Počas jeho pôsobenia v obci sa hrávali rôzne divadelné hry. Ako učiteľ v Teplej a v Žakýli pôsobil aj jeho brat - Karol Horák.

Občianske združenie Teplá - Žakýl - spoluorganizátor Folklórnych slávností v Podhorí

V obci Podhorie je od roku 2003 založené občianske združenie Teplá-Žakýl. Cieľom združenia je podporovať občianske iniciatívy na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni v otázkach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Združenie svoje aktivity zameriava tiež na rozvoj a obnovu historických tradícií a venuje sa riešeniu environmentálnych otázok.

Už od založenia združenia sa jeho členovia podieľajú na kultúrnom i spoločenskom živote obce - spoluorganizujú fašiangové a mikulášske obchôdzky, stavanie májov, obecné plesy, vatru oslobodenia, športové podujatia, detské karnevaly, deň matiek a deň úcty k starším a predovšetkým v súčinnosti s obcou usporadúvajú každoročne folklórne slávností v Podhorí. Z iniciatívy predstavenstva občianskeho združenia sa v minulom roku podnikli kroky k zozbieraniu pôvodných piesní od najstarších obyvateľov Podhoria, ktoré slúžili ako zdroj pre vydanie dvoch CD pod názvom "Nad Žakýlom zahrmelo" a "V tom Teplianskom mútnom jarku". Hudobné CD nosiče sú autentickou ukážkou a prezentáciou speváckeho folklóru obce Podhorie.

Taktiež OZ je hlavným iniciátorom vybudovania vyhliadkovej veže na Žakýlskom hrade, ktorý sa nachádza približne 1,5 km severne od obce Podhorie, a ktorá by mala dotvoriť náučný chodník dokumentujúci súčasný i minulý život obce a jej obyvateľov.

OZ Teplá - Žakýl napomáhalo v roku 2013 pri projekte na obnovu a reštaurovanie marionet, ktoré sú majetkom obce. Členovia sa podieľali na spoluorganozovaní záverečného spomienkového stretnutia bábkarov a zabezpečili program na stretnutie.

Okrem nespočetného množstva rôznorodých aktivít občianskeho združenia Teplá-Žakýl nemožno nespomenúť aj aktívnu spoluprácu a podporu členov združenia s FS Podhorčan a DFS Podhorčanček.

Predsedom predstavenstva občianskeho združenia Teplá-Žakýl je Mgr. Katarína Kováčová, členovia predstavenstva sú Mgr. Anna Ďuricová a JUDr. Marek Mikuška. Ďalší členovia sú Ing. Daniela Sokolovičová, Ing. Dana Lóžiová, Ing. Dušan Jucha a Ing. Dana Mikušková.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu