Čo o nás písali

.... a už máme po slávnostiach. Víkend plný tradícií, folklóru, ľudového tanca, spevov a hudby je za nami. Potešila nás návšteva veľkého množstva hostí v hľadisku, ale aj domácich, ktorí prišli podporiť naše súbory a tiež sa pozrieť na účinkujúcich hostí. Aký bol program? FANTASTICKÝ!!!! Odozvy od dívákov sú pozitívne. Aj počasie sa nám vydarilo. Jedla, pitia bolo nadostač.

Všetkým, ktorí ste pomohli pri organizovaní Ďakujeme. Ďakujeme účinkujúcim, obslužnému personálu, pomocníkom. Remeselníkom sa prezentáciu ich výrobkov, bufetárom za dobré jedlá. Kto chcel, ostal na zábave do skorých ranných hodín.

Folklórne slávnosti v Podhorí, sa konali dňa

28. a 29. júna 2019 (piatok, sobota) 

v priestoroch miestneho amfiteátra

Hlavná téma tohtoročných slávností:

Od vrkoča po šatku, alebo od koníka po klobúk...

Kúpou vstupenky, aktívnou účasťou na programe, alebo svojim pohybom v areáli Amfiteátra v termíne 28.6.-29.6.2019, dávate súhlas na zhotovovanie fotografického a videozáznamu z podujatia. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby. V tomto prípade bude vaša podobizeň anonymizovaná.Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu