Folklórne slávnosti 2013 - výstup

6.7.2013 sa v obci Podhorie konali obecné folklórne slávnosti. Aj napriek počasiu, ktoré nám skomplikovalo otvorenie podujatia si dovolíme konštatovať, že dopadli nad očakávania priaznivo. Sympatizanti folklóru a dobrej nálady si prišli na svoje, pretože okrem množstva folklórnychskupín a súborov, či už detských alebo dospelých, bol program rozšírený o niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí a od 13-tej hodiny pokračoval do skorých ranných hodín. Ako už býva našim zvykom odštartovali sme "Rozprávkovým Podhorím" - prehliadkou obceobohatenej o mini rozprávočky, predovšetkým pre najmenších návštevníkov. Rozprávky "Soľ nad zlato"; "Tri kozliatka"; "Červená čiapočka"; "Cisárove nové šaty" a "Ako Kubko s Maťkom učili kukučku kukať", v zastúpení Podhorských dobrovoľníkov doplnili aj  "Tri oriešky pre Popolušku" a "O Jankovi a Marienke inak", v podaní divadelných nadšencov z Banskej Belej - Theatre-Bel-ej. Detská časť programu pokračovala vystúpením detských folkloristov - najskôr najmenších detičiek z MŠ Podhorie, malých hudobníkov - FidliCantov z Trnavy a mladšou a staršou časťou DFS Širinka z Prenčova. Hlavný program otvorila spevácka zložka domáceho FS Podhorčan, pokračoval FS Hron a FS Struška, spevácka skupina Vtáčnik a FS Sitňan, ako aj FSk Prenčovan,sa divákom prezentovali v dvoch umelecky hodnotných vstupoch. Záver posledného vystúpenia prvej časti slávností patril FS Podhorčan s" Močilovým pásmom". Hosťom slávností bol UFS Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý v 80 minútovom vstupe predviedol tanečný a hudobný folklór viacerých regiónov Slovenska, a veľkolepo vniesol diváka do víru tancov, spevov a melódií známych,či menej známych nášmu obecenstvu. Ukončenie folklórneho pásma, na veľkom amfiteátri patrilo trom  speváckym zložkám FS Podhorčan - dievčenskej, ženskej a mužskej a ľudovej hudbe Jána Stupku z Bratislavy. Neskoré večerné javisko patrilo privádzaniu do života hudobných CD nosičov pod názvom "Nad Žakýlom zahrmelo" a "V tom Teplianskom mútnom jarku", ktoré boli naspievané a nahrané v lete minulého roku.Toto slávnostné uvedenie CD-čiek pri nočnom osvetlení vytváralo slávnostný ráz a dodávalo atmosféru, ktorá bola dôstojnou rozlúčkou s tohoročnými folklórnymi slávnosťami. V komornejšej nálade sa ešte pokračovalo vo folklórnom duchu, pri tónoch ĽH Jána Stupku, už mimo javiska pre všetkých, ktorí si ešte chceli rozkázať a zaspievať ľudové piesne . Pre návštevníkov bol k dispozícii gazdovský dvor - ukážka  poľnohospodárskych strojov, jarmok remesiel, ľudové múzeum a tiež detské tvorivé dielne, maľovanie na tvár, fotenie v krojoch, výstava detských obrazov pod názvom "Folklór detskými očami", ktoré však pre nepriazeň počasia trvali len krátky čas, ako im bol prvotne vymedzený. Kuchári,ktorí si prišli zmerať sily a uchádzať sa o titul "Guláš majster obce Podhorie 2013", boli hodnotení porotou, ktorá nakoniec rozhodla, a naprvom mieste ocenila družstvo Sklených Teplíc, na druhom mieste chalupársky kolektív p. Hrvolu a na treťom mieste družstvo z Prenčova. Z obyvateľov, ktorí sa zapojili do výzdoby obce, tým že si skrášlili svoje príbytky - okná a priedomia, sa na prvom mieste ocitla rodina Tatárová, na druhom rodina Sopková a na treťom rodina Borgulová. Večerný program pokračoval tanečnou zábavou, kde do tanca hrala banskoštiavnickáhudobná skupina RDS, s možnosťou zapojiť sa do tomboly o hodnotné ceny. Organizáciu Folklórnych slávností Podhorie 2013 zabezpečila obec Podhorie, a podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky, s finančnou podporou OZ Zlatá cesta a Ekos Plus, s.r.o . O pitný režim pre účinkujúcich a organizátorov sa postaral Chemisphere Slovakia s.r.o. Fotodokumentáciu zabezpečoval fotoklub Blur.Slávnosti ďalej podporili: COOP Jednota, Comex, Po-ma, Koliba s.r.o., Agro Banská Belá, s.r.o., Imrich Csóka, Pekáreň Anton-Antol, Pekáreň Tekovská Breznica, Svetro s.r.o. Mediálna podpora a propagácia: Janko Hraško, Vio TV, Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. Bohatáúčasť divákov, miestnych, ale aj cezpoľných ,a pozitívne ohlasy účinkujúcich, ako aj návštevníkov, nám boli najväčším zadosťučinením a takby sme aj touto cestou, chceli čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tom, aby tohoročné obecné folklórne slávnosti dopadli čo najlepšie. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o to, že slávnosti bolo možné realizovať. Nesmierne ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii pred, počas, ako i bezprostredne po slávnostiach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim - detským súborom, folklórnym skupinám i súborom, spevákom ľudových piesní, hráčom na ľudových nástrojoch, sólistom, divadelníkom, ale aj všetkým sprievodným podujatiam, ktoré dopĺňali dej Podhorských folklórnych slávností. V neposlednej rade ďakujeme všetkým divákom a návštevníkom, za ich pozornosť, potlesk, za ich účasť a za atmosféru, ktorou dotvárali festival, určený najmä pre milovníkov tradícií a dedičstva našich predkov - za atmosféru, ktorou dotvárali Folklórne slávnosti Podhorie 2013.

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu