Folklórne slávnosti 2012 - výstup

7. a 8.7.2012 sa Podhorie nieslo v znamení obecných folklórnych slávností. Počasie bolo mimoriadne priaznivé a tak prilákalo do obci návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, pretože program tohtoročných Podhorských folklórnych dní ponúkal vskutku pestrú škálu podujatí.  Sobota bola venovaná predovšetkým deťom a odštartovala ju prehliadka obce spojená s hranými mini rozprávkami pod názvom Rozprávkové Podhorie. Deti si mohli pozrieť ukážky rozprávok ako Červená čiapočka, Martinko Klingáčik, Čert a Káča, Maťko a Kubko, O kozliatkach, ... a za ich pozornosť dostali aj sladkú odmenu. Hlavný program na miestnom amfiteátri - Deti deťom, sa začal o 15:00 hodine a predstavil sa v ňom detský folklórny súbor Makovička a Vartášik so svojím bohatým reportoárom. Detské súbory vystriedala možnosť naučiť sa tancovať v detskej školičke ľudového tanca. Divadlo Zelienka zo Zvolena si nielen pre detských divákov pripravilo rozprávku o Hlúpej žene, ktorá očarila väčších i menších divákov. Večerný program pokračoval tanečnou zábavou, kde do tanca hrala skupina Magnet, s možnosťou zapojiť sa do tomboly o hodnotné ceny.

Nedeľný program odštartovala slávnostná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií, ktorá sa konala o 10:00 na miestnom amfiteátri. Kuchári, ktorí si prišli zmerať sily a uchádzať sa o titul "Guláš majster obce Podhorie 2012" začali svoje kulinárske schopnosti predvádzať o 11:30. Všetci obyvatelia, ktorí sa zapojili do výzdoby obce, tým že si skrášlili svoje príbytky - okná a priedomia, boli hodnotení 3-členou porotou a ocenení pred vystúpením hosťa slávností. Hlavný program sa zahájil privítankou DFS Bukovinka z Lutily v pásme "Na Jána". Nasledovala dievčenská spevácka skupina obce Podhorie v krátkom speváckom vstupe. Obec Prestavlky sa predstavila ukážkou fašiangovských zvykov, na ktoré nadviazal aj FS Podhorčan v bloku pod názvom "Pokoný fašang". Spevácky kumšt predviedli aj ženy z Podhoria v dvoch umelecky hodnotných vstupoch. Obec Prochot predviedla zvyky spojené s tradičnou svadbou. Svoje nielen spevácke, ale aj muzikantské schopnosti ukázali bratia Bírovci ako aj heligonkár Maťo Kminiak s dcérkou Danielkou. Posledné vystúpenie, prvej časti slávností, patrilo domácemu FS Podhorčan a ich ukážke jarmoku.

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov "Guláš majstra obce Podhorie 2012" kde sa na prvom mieste umiestnilo družstvo Peťa Gróna, na druhom mieste kuchári so Sklených Teplíc a na bronzovej priečke kolektív Podhorských chalupárov. Najkrajšie vyzdobené priedomie mala rodina Borgulová, následne rodina Juchová a na treťom mieste sa umiestnila rodina Sopková. Naša nesmierna vďaka však patrí všetkým zapojeným domom za ich snahu podieľať sa na výzdobe obce.

Záver Podhorských folklórnych slávností 2012 patril folklórnemu súboru Očovan z Očovej, ktorý sa divákom predstavil vo výročnom programe vzniknutom pri príležitosti 75. roku ich založenia. Program bol pestrý a spájal v sebe ukážku tancov, spevov, ale aj hráčov na ľudových nástrojoch a veľkolepo ukončil druhý deň Podhorských slávností.

Organizáciu Podhorských folklórnych slávností 2012 zabezpečila obec Podhorie a podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Pitný režim pre účinkujúcich a organizátorov zabezpečovalo Chemisphere Slovakia s.r.o. Slávnosti ďalej podporili: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s., rodina Ivaničová, Lýdia Kordíková, COOP Jednota, Comex, Koliba s.r.o., Agro Banská Belá, s.r.o., Imrich Csóka.

Obec Podhorie by sa touto cestou chcela čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tohoročné obecné folklórne slávnosti dopadli čo najlepšie. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o to, že slávnosti bolo možné realizovať. Nesmierne ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii pred, počas ako i bezprostredne po slávnostiach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim - detským súborom, folklórnym skupinám i súborom, spevákom ľudových piesní, hráčom na ľudových nástrojoch, sólistom, divadelníkov, ale aj všetkým sprievodným podujatiam, ktoré dopĺňali dej Podhorských folklórnych slávností 2012. V neposlednej rade ďakujeme všetkým divákom, za ich pozornosť, potlesk, za ich účasť .

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu